Terugblik vergadering Provinciale Staten 15 september

16 sep 2021

Provinciale Staten kwamen deze week voor het eerst sinds lange tijd weer fysiek bijeen voor een Statenvergadering. Omdat de 1,5-meter richtlijn nog geldt, is de Statenzaal in het provinciehuis nog niet voor publiek te bezoeken. Maar de vergaderingen zijn natuurlijk wel online en live te volgen via de website van Provinciale Staten.

Grondwater

Op de agenda stond onder andere een wijziging op de omgevingsverordening van Flevoland om het grondwater beter te beschermen. Hierover was in eerdere commissievergaderingen al voldoende gesproken, waardoor er nu alleen een besluit nodig was.

Openbaar Vervoer

Daarnaast stonden twee e-petities op de agenda. Tijdens de vergadering lichtten twee burgers deze petities toe. Ze gingen beide over het schrappen en versoberen van het openbaar vervoer in Flevoland. Afgesproken is dat Gedeputeerde Staten een terugkoppeling aan Provinciale Staten geven op welke manier de e-petities betrokken zijn in de verdere besluitvorming.

Rondweg

Ook is een besluit genomen over de bereikbaarheid van het Nationaal Park Nieuw Land. Samen met de gemeente Lelystad gaat de provincie de verkeersveiligheid en doorstroming vanaf de zuidkant richting het centrum van Lelystad verbeteren, door de aanleg van een nieuwe rondweg.

Meer weten?

Op de website van Provinciale Staten kunt u de vergadering terugkijken.