Fonds Leefbaarheid

Het Fonds Leefbaarheid is in het leven geroepen om de sociale binding en de economische ontwikkeling op het platteland te stimuleren. Met het platteland wordt de hele provincie bedoeld. Uitgezonderd de bebouwde kom van Almere, Lelystad, Zeewolde, Dronten, Emmeloord en Urk. Bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, gemeenten en andere overheden die projecten hebben die aansluiten bij het doel van het Fonds kunnen een aanvraag voor subsidie indienen. 

Maximale bijdrage

Zij kunnen een maximale bijdrage krijgen van 75% van hun totale begroting. De minimale bijdrage vanuit het Fonds Leefbaarheid was tijdens de eerste ronde 10 duizend euro en maximaal 500 duizend euro. Gedeputeerde Staten vinden dat het maatschappelijk effect van het Fonds Leefbaarheid zo groot mogelijk moet zijn. Daarom stellen ze voor om het bedrag dat maximaal beschikbaar is per project in de tweede ronde te verlagen van € 500.000 tot € 175.000. Hierdoor kunnen meer projecten in aanmerking komen voor subsidie. In het Fonds zit een totaalbedrag van 1,5 miljoen euro en dat is beschikbaar in 2018 en 2019.