Flevokust Haven

In dit dossier leest u over de plannen, nut en noodzaak en het tijdschema van Flevokust Haven. Bent u ondernemer en hebt u interesse in het vervoeren van goederen via Flevokust Haven of vestiging op het industrieterrein? Ga dan naar flevokusthaven.nl. Flevokust Haven is de nieuwe multimodale containerterminal en overslaghaven met een 'nat' - havengebonden en havengerelateerd - bedrijventerrein ten noorden van Lelystad. Flevokust Haven is bestemd voor de zwaardere milieucategorie├źn (3 t/m 5).  Flevokust Haven is een schakel in de ruimtelijke-economische structuur van de Noordvleugel van Nederland. De ontwikkeling is van (boven)regionaal belang, door het versterken van de economische structuur in de regio en geeft een impuls aan de werkgelegenheid. Inmiddels zijn de eerste containers verladen via Flevokust Haven. Medio 2018 zal de haven volledige operationeel zijn.