Flevokust Haven

Flevokust Haven is een nieuwe multimodale containerterminal en overslaghaven met een 'nat', dat betekent havengebonden en havengerelateerd, bedrijventerrein. Bestemd voor de zwaardere milieucategorieën (3 t/m 5). Deze haven wordt gebouwd aan de noordkant van Lelystad. Flevokust is een schakel in de ruimtelijke-economische structuur van de Noordvleugel van Nederland. De ontwikkeling is van (boven)regionaal belang, door het versterken van de economische structuur in de regio en geeft een impuls aan de werkgelegenheid. De bouw van de haven is gestart. Flevokust Haven is begin 2018 operationeel. Tot de definitieve haven operationeel is, wordt een tijdelijke terminal bij de Maxima-centrale gebruikt voor de op- en overslag van containers uit de regio van Flevoland. In dit dossier leest u over de plannen, nut en noodzaak en het tijdschema van Flevokust Haven. Bent u ondernemer en hebt u interesse in het vervoeren van goederen via Flevokust Haven of vestiging op het industrieterrein? Ga dan naar flevokusthaven.nl.