Floriade Werkt

In 2022 vindt de Floriade in Almere plaats. Provincie Flevoland steunt de komst van de Floriade vanwege de economische kansen. Onder de titel ‘Floriade Werkt!’ stimuleert provincie Flevoland komende jaren kennisontwikkeling en innovaties op het gebied van de thematiek van de Floriade: ‘Growing green Cities’. Het doel van 'Floriade Werkt!' is om het economische effect van de Floriade voor Flevoland zo groot mogelijk te maken. Provincie Flevoland steunt de komst van de Floriade, vanwege de economische kansen die de wereldtuinbouwtentoonstelling biedt.

Floriade pas

Op woensdag 10 november 2021 hebben Provinciale Staten van Flevoland bij de begrotingsbehandeling een motie aangenomen, waarin Gedeputeerde Staten zijn verzocht om een kortingsregeling voor Flevolanders uit te werken. Er wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn, ook gezien de kosten. De verwachting is dat in januari 2022 een voorstel naar Provinciale Staten gaat waarin opgenomen is de mogelijke korting en voor welke periode die korting geldt. Zodra meer bekend is, zal dat via de website van Floriade gecommuniceerd worden.
 

Agrofood- en Tuinbouwsector

De Agrofood en Tuinbouwsector is belangrijk voor de Flevolandse economie. De sector is sterk innovatief en er is nu al een intensieve samenwerking tussen bedrijven en kennisinstituten op de thema's van de Floriade. De subthema’s binnen 'Growing Green Cities' zijn:

  • 'Greening'
  • 'Feeding'
  • 'Healthying'
  • 'Energizing'

Rondom het Flevolandse paviljoen met de naam Food Forum, stelt de provincie een economisch programma samen om die werkplaats met activiteiten te vullen.

Gebruikmaken van oplossing uit de natuur

Bij innovaties in de Agrofood & Tuinbouw sector wordt steeds vaker naar 'Nature Based Solutions' gekeken. Daarbij gaat het om toepassen van oplossingen uit de natuur of het bouwen met natuurlijke materialen. Voor het bouwen van Food Forum zal van die nieuwe technieken gebruik gemaakt worden.