Vereniging Flevo Food

De vereniging Flevofood bestaat uit Flevolandse ondernemers die actief zijn in productie, ver- en bewerking en afzet van voedsel. Gezamenlijk gaan zij richting en invulling geven aan communicatie, kennisontwikkeling en samenwerking om de regionale afzet te vergroten. Daarnaast behartigen zij gezamenlijke belangen, bijvoorbeeld in de werkgroep Floriade. Hiervoor werkt de vereniging samen met onder andere de provincie, gemeenten en onderwijsinstellingen. Naast nieuwe ontwikkelingen in gang zetten, willen de leden elkaar ook ontmoeten, beter leren kennen en samen inspiratie opdoen. Het Flevo Food Netwerk heeft jaarlijks 4 bijeenkomsten; 2 kennisbijeenkomsten en 2 kennisexcursies, zowel in als buiten Flevoland.

Interreg FoodChains 4 EU

Provincie Flevoland en AERES Hogeschool zijn begin 2017 gestart met het Europese project Interreg Europe FoodChains 4 EU. In dit project werken 5 Europese regio’s en universiteiten samen aan het stimuleren en ondersteunen van innovaties in de voedselketen. Gedurende de komende 3 jaar staan de uitwisseling van kennis en het leren van elkaar bij FoodChains 4 EU centraal. Vanuit Flevoland zijn de doelstellingen van de Vereniging Flevofood ingebracht. Dat betekent dat AERES hogeschool studenten en docenten zal betrekken bij de verschillende onderdelen van het actieplan Lokaal Voedsel Flevoland. Maar het betekent ook dat we bij onze internationale partners uit Engeland, Italië, Roemenië en Bulgarije gaan kijken hoe zij lokaal voedsel op de markt brengen. Met name de Italiaanse regio Emiglia-Romagna heeft veel ervaring met het gezamenlijk (inter-)nationaal vermarkten van regionale producten. Meer informatie en aanmelden voor de nieuwsbrief op de website van FoodChains 4 EU.