Leerervaringen project PowerParking

PowerParking is een innovatief concept met als doel om (grote) parkeerlocaties te ontwikkelen tot geïntegreerde ‘lokale energiecentrales’. De parkeerplaatsen krijgen een dak van zonnepanelen. De hiermee opgewekte zonne-energie wordt lokaal gebruikt. Door het toepassen van slim energiemanagement wordt de noodzaak van een zwaarder elektriciteitsnet voorkomen.

De TU Delft, één van de projectpartners, test ook het zogenaamde bi-directioneel laden, waarbij de accu van de elektrische auto voor energieopslag wordt ingezet. In Dronten werd een pilot uitgevoerd met als doel het concept grootschalig uit te rollen naar andere locaties. Welke leerervaringen en onderzoeksbevindingen zijn er uit de praktijk, op het vlak van duurzaamheid, slim laden en heen en weer laden met gebruik van de autobatterij (Vehicle to Grid)?