Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over de Gooiseweg fase 3.

Overzicht veelgestelde vragen

  1. Wanneer starten de werkzaamheden en wanneer is de Gooiseweg fase 3 klaar? Wat verandert er?
  2. Wat zijn de kosten voor de aanleg van een nieuwe weg?
  3. Waarom is de verbreding van de Gooiseweg nodig?
  4. Heb ik ook inspraak?
  5. Welke hinder kan ik verwachten?
  6. Wat wordt de maximumsnelheid?
  7. Welk deel van de Gooiseweg wordt verbreed?
  8. Wat is de relatie van de Gooiseweg met de eventueel aan te leggen N305, die als verlengstuk van de Nijkerkerweg (N301) op de A27 zou aansluiten?

1. Wanneer starten de werkzaamheden en wanneer is de Gooiseweg fase 3 klaar? Wat verandert er?

De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Hierbij moet u denken aan het aanbrengen van de voorbelasting, het maken van onderdoorgangen onder de weg om de tochten te verbinden en het planten van bomen. In het najaar van 2020 van starten de werkzaamheden aan de weg. Eind september 2021 liggen er gescheiden rijbanen met twee rijstroken per richting en is fase 3 afgerond. Het overige deel van de Gooiseweg is al zo ingericht. Ook de aansluiting van de Gooiseweg op de rotonde bij de kruising met de Nijkerkerweg, en de kruising met de Gooimeerdijk-Oost worden op de verdubbeling aangepast.

2. Wat zijn de kosten voor de aanleg van de nieuwe weg?

In het meest recente Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur gaan we ervan uit dat het project ruim 10 miljoen euro kost.

3. Waarom is de verbreding van de Gooiseweg nodig?

Het verdubbelen van dit laatste deel van de Gooiseweg zorgt voor een goede aansluiting op het omliggende wegennet, een betere doorstroming van het verkeer, kortere reistijd en een grotere verkeersveiligheid. Daarnaast is de verdubbeling nodig omdat er in de toekomst steeds meer verkeer over deze weg zal rijden.

4. Heb ik ook inspraak?

Dit deel van de Gooiseweg ligt in de gemeente Zeewolde. De gemeente heeft de bestemmingsplanprocedure afgerond. Tot 3 januari 2019 kon op het ontwerpbesluit van de Wet geluidhinder een zienswijze worden ingediend.

5. Welke hinder kan ik verwachten?

We proberen hinder voor de weggebruiker zoveel mogelijk te voorkomen. Tijdens de werkzaamheden is er nagenoeg in alle situaties één rijstrook beschikbaar in beide richtingen. Van maandag 28 juni tot en met maandagochtend 12 juli 06.00 uur is de N305 Gooiseweg tussen de Gooimeerdijk-Oost en Nijkerkerweg dicht voor verkeer. Meer informatie vindt u op de werkzaamhedenpagina Gooiseweg.

6. Wat wordt de maximumsnelheid?

Behalve bij kruisingen en rotondes is de maximumsnelheid gesteld op 100 kilometer per uur. Tijdens de werkzaamheden kan er een aangepaste maximum snelheid gelden. 

7. Welk deel van de Gooiseweg wordt verbreed?

Het deel van de N305 tussen de kruising met de Gooimeerdijk-Oost (N704) en de Nijkerkerweg (N301).

8. Wat is de relatie van de Gooiseweg met de eventueel aan te leggen N305 die als verlengstuk van de Nijkerkerweg (N301) op de A27 zou aansluiten?

Gedeputeerde Staten hebben besloten om eerst de N305 te verbreden, wat voldoende zou moeten zijn om de verkeersstromen op te vangen. Daarmee is de N305 komende 10 jaar niet in beeld.