Planning van de werkzaamheden

  • Voorjaar 2019​: (Ontwerp)plan in Hoofdlijnen
  • Zomer 2019: Start van de aanbesteding
  • Voorjaar 2020: (Ontwerp) hoofdbesluiten in procedure
  • 2020: Start van de werkzaamheden
  • Eind 2022: Het project is gereed