Vanaf maandag 29 oktober 2018 (09.00 uur) tot en met vrijdag 11 januari 2019 (17.00 uur) kunnen aanvragen worden ingediend voor een bijdrage aan ‘Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties’ (M1) en voor ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen’(M2), beide subsidiemaatregelen uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Voor potentiële subsidieaanvragers organiseerde provincie Flevoland op woensdag 7 november 2018 in het provinciehuis in Lelystad een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kwamen diverse aspecten aan de orde die van belang zijn bij het voorbereiden en indienen van een subsidieaanvraag in het kader van de genoemde maatregelen.

Presentaties

Trainingen, workshops, ondernemingscoaching en demonstraties

Fysieke investeringen in innovaties en modernisering agrarische ondernemingen

Tijdens de bijeenkomst zijn met betrekking tot beide maatregelen diverse vragen aan de orde geweest, die meestal wel, maar soms ook niet ter plekke konden worden beantwoord. Wij hebben zoveel mogelijk vragen genoteerd en gaan deze vragen en de antwoorden daar op publiceren op de webpagina van de betreffende maatregel. Op deze pagina vindt u ook alle andere informatie die u nodig heeft om uw subsidieaanvraag voor te bereiden en de contactgegevens van onze inhoudelijke en procedurele helpdesks.