Achtergrondinformatie

In Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) wordt het landelijk gebied omschreven als: alles buiten bestaand bebouwd gebied. Provincie Flevoland heeft een totale oppervlakte van ongeveer 2.400 km2 . Het landelijk gebied is ongeveer 2.150 km2, waarvan ongeveer de helft (950 km2) buitendijks water is. 

Nationaal Programma Landelijk Gebied

De Rijksoverheid wil vóór 2030 de natuur ruimte bieden voor herstel en versterking, de kwaliteit van water en bodem verbeteren en meer doen tegen klimaatverandering. Hiervoor is het Nationaal Programma Landelijk Gebied opgesteld om gebiedsgericht te werken aan natuur, water en klimaat. Het Rijk heeft alle provincies gevraagd uiterlijk 1 juli 2023 hun eerste versie van de plannen per provincie klaar te hebben. Met het Transitiefonds Landelijk Gebied stelt het Rijk in totaal ongeveer 24 miljard euro beschikbaar.

Achtergrondinformatie

Meer informatie over onderwerpen met betrekking tot het landelijk gebied staat onder andere op: