GroenLinks

Provinciale Staten (PS) staan aan het hoofd van de provincie. Ze zijn de volksvertegenwoordigers van de inwoners van Flevoland. Eens in de 4 jaar kiezen de inwoners van de provincies de leden van PS. Dat gebeurt dit keer op woensdag 20 maart 2019. Meer informatie over GroenLinks Flevoland vindt u via onderstaande links:

Bekijk de verkiezingsvideo van GroenLinks op YouTube. Deze link opent in een nieuw venster.

GroenLinks wil gesprek zoeken in politiek debat

Woensdagmiddag, vijf uur. De vergadering van Provinciale Staten is in volle gang. Een jonge blonde dertiger met een licht baardje luistert rustig mee. Het is Bas de Reus, de lijsttrekker van GroenLinks. Nu houdt hij nog even zijn mond, maar straks wil hij spreken in de Staten. Met een open oor.

Samenwerken

Nadenkend hoorde Bas de Reus van een afstandje de politieke beschouwingen in Provinciale Staten aan. “Iedereen wilde graag zijn zegje doen,” merkt hij rustig op. “Ik zag ook wel verharding in het debat, bijvoorbeeld als het gaat om de Oostvaardersplassen. Niet helemaal meer van deze tijd denk ik. We zitten straks misschien wel met veertien of vijftien partijen in de Staten. Dan is het goed om te luisteren naar elkaar en open te staan voor andere standpunten. Niet alleen tegen zijn, maar vooruit kijken en samenwerken.” De Reus spreekt weloverwogen, maar toch met overtuiging. “Kijk, wij zijn tegen de uitbreiding van Lelystad Airport. Helemaal niet moeilijk voor ons. Maar als de plannen toch doorgaan, dan stellen wij ons constructief op. Kritisch, maar constructief. We gaan dan na hoe we het vliegverkeer zo duurzaam mogelijk kunnen regelen.”

Natuur

Niet alleen rond het vliegveld dringt De Reus aan op duurzame keuzes. Ook in stad en land houdt GroenLinks het milieu scherp in het oog. “Door de groei van de provincie komt de natuur in Flevoland steeds meer onder druk te staan,” stelt De Reus. “Wij willen in ieder geval niet dat die natuur verder wordt teruggedrongen. Ook niet in de Oostvaardersplassen bijvoorbeeld. Daar moet niet alleen maar ruimte zijn voor recreatie.” GroenLinks ziet graag dat de natuur juist beter wordt ingebed in het Flevolandse landschap. “Natuurinclusieve landbouw, daar zijn wij voorstander van. We merken dat de boeren in de provincie lang niet altijd goed weten hoe zij vorm kunnen geven aan die methode. Daarin zou de provincie meer de regie kunnen nemen denk ik. Meer informeren, meer begeleiden en meer ondersteunen.”

Energietransitie

Ondertussen komt De Reus ook regelmatig op straat. “We bellen bij bewoners aan om gewoon eens naar hun mening te vragen. Dat is interessant, want je raakt in gesprek met mensen die je normaal niet zomaar ontmoet.” In de steeds dichter bevolkte woonwijken van de provincie is volgens het voormalige gemeenteraadslid in Lelystad veel werk te doen. “We hebben enorm veel huizen die straks van het gas af moeten. Daarom willen we  haast maken met de energietransitie, de overgang naar duurzame energie. We hebben nu een klimaatakkoord, maar het zou best een idee zijn om samen ook een provinciaal document op te stellen, waar we samen met onze maatschappelijke partners voor tekenen. Nu vind ik gemaakte afspraken vaak nog te vrijblijvend.”

Vervoer

Als De Reus de woonwijken in Flevoland verlaat, stapt hij op de fiets of in de bus. Om zich heen ziet hij de rijbanen vollopen. “Er komen alleen maar mensen bij. “Daarom willen we ons inzetten voor een goede IJmeerverbinding tussen Almere en Amsterdam en goed openbaar vervoer. Soms kun je ’s avonds in de Noordoostpolder niet eens meer een bus pakken. Dat is niet meer van deze tijd.”

Groei

Voor GroenLinks zou in ieder geval zomaar vooruitgang in het verschiet kunnen liggen. Op landelijk niveau verzilverde de partij bij de afgelopen Kamerverkiezingen een flinke winst en in Almere groeide GroenLinks van twee naar vier zetels. “Vier zetels, daar zou ik ook tevreden mee zijn,” glimlacht Bas de Reus. “Wij hebben hier geen studentensteden en we zijn misschien geen typische GroenLinks-provincie, maar hier valt voor ons best veel te winnen.” Voorlopig is Bas de Reus dus nog niet uitgepraat. Integendeel, straks moet het gesprek pas echt gaan beginnen.

GroenLinks

Naam: Bas de Reus
Politieke partij: GroenLinks
Huidig aantal zetels: 2
Streefaantal zetels: 4
Politieke inspirator: Bram van Ojik (huidig Kamerlid en voormalig fractievoorzitter GroenLinks
Mooiste plek in Flevoland: Het biologische landbouwgebied ten noorden van Lelystad

Dit verhaal is geschreven door Gerrit-Jan Tempelman, bedrijfsjournalist Provincie Flevoland