PvdA

Provinciale Staten (PS) staan aan het hoofd van de provincie. Ze zijn de volksvertegenwoordigers van de inwoners van Flevoland. Eens in de 4 jaar kiezen de inwoners van de provincies de leden van PS. Dat gebeurt dit keer op woensdag 20 maart 2019. Meer informatie over Partij van de Arbeid (PvdA) Flevoland vindt u via onderstaande links:

Bekijk de verkiezingsvideo van PvdA op YouTube. Deze link opent in een nieuw venster.

PvdA wil mensen zekerheid en perspectief bieden

People, planet, profit. Het zijn woorden die PvdA-lijsttrekker Willem de Jager meerdere malen als een soort mantra in de mond neemt. “We moeten het sociale gezicht van Flevoland meer kleur geven, de regionale economie stimuleren en doorgroeien in duurzaamheid.”

Burger raken

Toen Willem de Jager nog wethouder was in Lelystad, stond het nabijgelegen provinciehuis voor zijn gevoel nog ver bij hem weg. “Ik vond de provincie eigenlijk een afstandelijke bestuurslaag. Inmiddels heb ik ervaren dat Flevoland zich wel degelijk bezighoudt met thema’s die de burger direct raken.” Want inmiddels kent De Jager deze provincie echt van binnenuit. De afgelopen vier jaar was hij Statenlid namens de PvdA. Met het oog op de komende Statenverkiezingen treedt hij ook naar voren als lijstrekker.

Drie P’s

In de provinciale politiek wil de partij prioriteit geven aan de genoemde drie P’s. “Wij streven naar een krachtige samenleving, waarbij we vooral ook aandacht vragen voor een sociale agenda. We zien bijvoorbeeld dat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg is overgedragen aan de gemeenten. Naar ons idee heeft de provincie dat thema vervolgens te snel losgelaten. Het zou verstandig zijn om de gemeenten eens naar hun ervaringen te vragen. Gaat alles goed, dan is er natuurlijk geen probleem. Maar hebben ze hulp nodig, dan kijkt de provincie wat ons betreft gewoon eens hoe die ondersteuning mogelijk gemaakt kan worden. Zonder iets op te leggen overigens.”

‘We gaan er niet over’

Ook op andere terreinen laat de provincie zich volgens De Jager soms te haastig remmen in haar rol. “Als het besef nu nog niet aanwezig is dat de ziekenhuiszorg in Nederland wel heel vreemd georganiseerd is en dat de marktwerking te ver is doorgeschoten, dan komt dat besef nooit meer. Het is mij te makkelijk om dan te zeggen: we gaan er niet over, dus we bemoeien ons er niet mee. In het verleden heeft de politieke tussenkomst ook succes gehad. De provincie kan een duidelijk signaal afgeven.”

Economie

Waar de provincie in ieder geval wel over gaat, is de versterking van de Flevolandse economie. Met veel waardering heeft De Jager bijvoorbeeld Flevokust Haven uit het water zien verrijzen. Een aantal kilometer verderop wordt bij Urk de Maritieme Servicehaven ontwikkeld. “Het zijn voorbeelden van projecten waarin de provincie op economisch gebied een voortrekkersrol speelt. Nu is het belangrijk om ook het onderwijs beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. De provincie heeft daar eerder al in ge├»nvesteerd en mede daardoor hebben we met Windesheim Flevoland nu een prachtig opleidingsinstituut in Almere.”

Duurzaamheid

Vier jaar geleden nam de Flevolandse Partij van de Arbeid voor de allereerste keer plaats in de oppositiebankjes. Na de collegecrisis van vorig jaar keerde de partij echter alweer terug in het bestuur, waarbij Jop Fackeldey benoemd werd tot gedeputeerde. Hij houdt zich in die functie onder meer druk bezig met het thema duurzaamheid. Zo roept de bestuurder iedereen met een campagne op om samen zo veel mogelijk energie te besparen. Heel belangrijk, vindt De Jager. “We hadden iemand nodig die door roeien en ruiten kan gaan en gedeputeerde Fackeldey weet hoe dat moet.”

Resultaten

Zelf richt De Jager zich met zijn partij in de komende jaren op duidelijke resultaten. “Van drie naar vier zetels, dat zou toch moeten kunnen.” Zodra die balans is opgemaakt, begint het vooruitkijken. “Welke plus kunnen we zetten op de sociale agenda? Welke plus op de aansluiting van onderwijs naar arbeidsmarkt? Welke plus in onze nieuwe natuur? Hoe krijgen we de oeververbinding over het IJmeer tussen Almere en Amsterdam eerder op de agenda? We gaan kijken wat we concreet kunnen bereiken.”

PvdA

Naam: Willem de Jager
Partij: Partij van de Arbeid (PvdA)
Huidig aantal zetels: 3
Streefaantal zetels: 5
Politieke inspirator: Willem Banning (oprichter PvdA) en Frans Timmermans (huidig Eurocommissaris)
Favoriete plek in Flevoland: De locatie van Windesheim Flevoland in Almere

Dit verhaal is geschreven door Gerrit-Jan Tempelman, bedrijfsjournalist Provincie Flevoland