Waarom

Schoon water wordt gebruikt alsof het nooit opraakt en voedingsstoffen worden weggespoeld. De droogte van 2018 heeft duidelijk gemaakt dat onze watervoorraad eindig is en dat we slimmer en efficiënter met water, energie en voedingsstoffen om moeten gaan. Met de te ontwikkelen lokale zuiveringssystemen willen we dat bewoners en gebruikers toegang tot betaalbare en duurzame systemen krijgen die bijdragen aan een goede ecologie en gezonde leefomgeving. Hierdoor worden zij op het gebied van afvalwater zo veel mogelijk zelfvoorzienend. Met WaterLab Flevoland dagen we leveranciers uit met nieuwe systemen te komen die kansen bieden voor preventie van watervervuiling en potentieel oneindig hergebruik van water. Innovatieve zuiveringssystemen dragen bovendien bij aan lager energieverbruik en hebben minimale impact op het klimaat. Daarnaast willen we (nieuwe) sensoringtechnieken voor een betere monitoring testen, wat leidt tot optimalisering van het waterzuiveringssysteem en daarmee betere waterkwaliteit.