Bezwarencommissie provincie Flevoland

De bezwarencommissie is een door de provincie ingestelde onafhankelijke commissie die tot taak heeft de provinciale bestuursorganen te adviseren over te nemen besluiten op bezwaar en administratief beroep. De voorzitter en de leden werken niet bij of onder verantwoordelijkheid van de provincie. De commissie wordt zowel administratief als inhoudelijk ondersteund door een secretariaat, dat bestaat uit een secretaris, en een administratief ondersteuner. Zij werken bij de provincie.

De commissie adviseert Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en de Commissaris van de Koning. Wie de commissie adviseert, is afhankelijk van welk bestuursorgaan het besluit heeft genomen waartegen het bezwaar is gericht. De commissie heeft geen rol bij besluiten genomen door de heffingsambtenaar en bij de behandeling van (bejegenings)klachten. Ieder jaar maakt de bezwarencommissie een jaarverslag.

Overzicht jaarverslagen