Activiteiten binnen stiltegebied

In een stiltegebied zijn de natuurlijke geluiden van flora en fauna heel belangrijk. Daarom gelden binnen stiltegebieden regels om geluidhinder te beperken of te voorkomen. Sommige activiteiten in stiltegebieden zijn verboden. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • omroepinstallaties of muziekinstrumenten gebruiken
  • toertochten voor motorvoertuigen houden
  • met waterscooters varen

Hiervoor kunt u een ontheffing aanvragen. In een ontheffing staan regels waar u zich aan moet houden. Zonder ontheffing mag u geen activiteiten uitvoeren.

Let op: voor een activiteit in een stiltegebied kunnen ook nog andere ontheffingen of vergunningen nodig zijn. Bijvoorbeeld op grond van de Wet milieubeheer, de Wet natuurbescherming of de Algemene Plaatselijke Verordening.

Welke regels gelden voor u?

De omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek beoordeelt elke ontheffingsaanvraag afzonderlijk. Het kan zijn dat er (geluids)voorschriften worden gesteld om verstoring van de stilte te beperken.

 

Contact

U vraagt de ontheffing voor het uitvoeren van activiteiten binnen een stiltegebied aan bij de omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de OFGV via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.

Hoe lang duurt het?

De omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag.

Meer informatie

Laatst aangepast: 03-02-2023