Bevordering Initiatieven Energietransitie, subsidie

We stappen over naar een andere, duurzame energievoorziening. Daar gaat iedereen in Flevoland wat van merken, inwoners en bedrijven. De provincie wil de Flevolanders ondersteunen bij de energietransitie. Daardoor kan iedereen comfortabeler wonen, goedkoper produceren en creëren we nieuwe banen. Met de Subsidieregeling Bevordering Initiatieven Energietransitie wil de provincie kansrijke initiatieven bevorderen op het gebied van de energietransitie. Het gaat om lokale initiatieven die kunnen doorgroeien naar provinciaal niveau. Denk hierbij aan een voorlichtingsavond over energiebesparing voor een wijk. Of aan het aardgasvrij maken van een straat. De regeling is breed opgezet en zeker niet beperkt tot de vorige twee voorbeelden. De provincie wil vooral een beroep doen op de inventiviteit en maatschappelijke betrokkenheid van Flevolanders om oplossingen te vinden voor lokale uitdagingen op het gebied van de energietransitie.

Welke regels gelden voor u?

Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden. Deze staan in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF 2012) en in nadere regels ‘Bevordering Initiatieven Energietransitie provincie Flevoland 2019-2020’.

Contact

Heeft u vragen over de regeling. Of heeft u hulp nodig bij invullen aanvraagformulier? Neem dan contact op met de afdeling Strategie en Beleid, telefoonnummer 0320- 265 213. Wij helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

We hebben maximaal 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, gerekend na ontvangst van uw volledige aanvraag. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht.

Hoe werkt het?

Wilt u als een subsidie aanvragen? Hieronder leest u hoe het werkt.

  1. Lees de webpagina ‘opgave duurzame energie in de omgevingsvisie’. Hierin staat de provinciale visie op de energietransitie beschreven.  
  2. Neem ook kennis van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF 2012) en de nadere regels ‘Bevordering Initiatieven Energietransitie provincie Flevoland 2019-2020’. Hierin zijn onze regels opgenomen.
  3. Gebruik voor het aanvragen van een subsidie het aanvraagformulier op deze pagina.
  4. De subsidieaanvraag dient u tijdens de looptijd van de regeling in.

Het formulier wordt digitaal verzonden. Bijlagen kunt u eventueel per post versturen naar:

Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
Afdeling Strategie en Beleid
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Meer informatie

Laatst aangepast: 14-09-2021