Melden beëindiging grondwatersanering

Let op
Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een melding gedaan? Dan behandelen wij uw melding volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Evaluatieverslag
Een gecertificeerde milieubegeleider moet betrokken zijn bij de grondwatersanering. Na afronden van een grondwatersanering, moet u een evaluatieverslag indienen bij de provincie. Dit evaluatieverslag moet zijn opgesteld door de gecertificeerde milieubegeleider.

Het evaluatieverslag moet in ieder geval bevatten:

  • opsomming van bijzondere omstandigheden die zich hebben voorgedaan tijdens het saneren
  • verificatie van het eindresultaat van de saneringsaanpak

Gebruiksbeperkingen en nazorg
Als er sprake is gebruiksbeperkingen en nazorg, dan moet u hier ook informatie over aanleveren.

Indienen
Het evaluatieverslag dient u in via het Omgevingsloket bij de activiteit Melden beëindiging grondwatersanering.

Welke regels gelden voor u?

Het evaluatieverslag van de gecertificeerde milieubegeleider moet voldoen aan de voorwaarden. U kunt hierover informatie inwinnen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).

Contact

Deze activiteit wordt in Flevoland uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Hoe lang duurt het?

Het evaluatieverslag moet u indienen binnen 4 weken na afronden van de grondwatersanering.

Hoe werkt het?

Het evaluatieverslag kunt u indienen bij het Omgevingsloket.

Laatst aangepast: 12-01-2024