Monumenten onderhoud, subsidie

Het provinciale monumentenbeleid richt zich vanaf 1995 op behoud en bescherming van panden die van het Rijk of de gemeenten Noordoostpolder en Urk de wettelijk beschermde monumentale status hebben gekregen. De provincie droeg net zoals het Rijk en de gemeente evenveel bij aan de financiering van restauratie- en onderhoudsprojecten (de ieder 30% bijdrage).

Product aanvraagformulier(en)

Welke regels gelden voor u?

Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden. Deze staan in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF 2012).

Contact

Heeft u vragen over de regeling. Of heeft u hulp nodig bij invullen aanvraagformulier? Neem dan contact op met de afdeling Strategie en Beleid, telefoonnummer 0320- 265 213. Wij helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

We hebben maximaal 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, gerekend na de ontvangst van uw aanvraag.

Hoe werkt het?

Wilt u als een subsidie aanvragen? Hieronder leest u hoe het werkt.

  1. Lees de nota Cultuurbeleid 2017-2020. Hierin staat het beleid van de provincie beschreven.

  2. Neem ook kennis van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF 2012). Hierin zijn onze regels opgenomen.

  3. Gebruik voor het aanvragen van een subsidie het aanvraagformulier. 

Het formulier wordt digitaal verzonden. Bijlagen kunt u eventueel per post versturen naar:

Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
Afdeling Strategie en Beleid
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Meer informatie

Laatst aangepast: 20-05-2019