Ontgrondingsvergunning

Iedereen die de bodem gaat afgraven, heeft een ontgrondingsvergunning nodig. Ontgronding betekent dat u de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. U haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn:

  • zandwinning
  • waterberging
  • natuurontwikkeling

U moet de ontgrondingsvergunning altijd aanvragen. Ook als u de bodem tijdelijk verlaagt. In een aantal gevallen geldt er een vrijstelling. Kijk hiervoor bij 'Ontgronding, vergunningsvrij'.
Wilt u weten welke ontgrondingen meldingsplichtig zijn en welke vergunningsplichtig? Lees dan hoofdstuk 8 van de Verordening voor de fysieke leefomgeving 2012.

Welke regels gelden voor u?

De provincie Flevoland geeft geen vergunning voor de winning van binnendijkse dieperliggende grondstoffen. Dit is vanwege de nadelige effecten op de waterkwaliteit en het verlies van grondoppervlakte. Het gaat hierbij om primaire ontgrondingen.
Ontgrondingen die voor een bepaalde functie de bodem verlagen, kunnen onder voorwaarden wel een vergunning krijgen. Bijvoorbeeld als het gaat om natuurontwikkeling of wegenaanleg.

De voorwaarden om een ontgrondingvergunning te krijgen zijn onder andere:

  • de ontgronding komt overeen met het bestemmingsplan, en
  • de eigenaar van de grond geeft toestemming voor de ontgronding.

Let bij het aanvragen goed op dat u zich niet in 1 van de provinciaal archeologische kerngebieden bevindt. Hiervoor kunnen namelijk andere regels gelden.

Contact

Voert u de ontgrondingswerkzaamheden uit in de provincie Flevoland? In de meeste gevallen moet u een ontgrondingsvergunning aanvragen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).
Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.
Doet u ontgrondingswerkzaamheden in water van het Rijk? Vraag de ontgrondingsvergunning dan aan bij de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Hoe lang duurt het?

De provincie neemt binnen 26 weken een besluit over uw aanvraag.

Hoe werkt het?

U vraagt de vergunning aan met het aanvraagformulier. Er is een toelichting beschikbaar voor het aanvraagformulier.

Meer informatie

Laatst aangepast: 14-10-2022