Wob besluit inzake Communicatie/ documenten inzake vervuilde grond klasse B / industrie Marker Wadden

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van documenten met betrekking tot Vervuilde grond klasse B / industrie Marker Wadden, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.

In de bijlage vindt u: 

  • Wob-besluit (geanonimiseerd)
  • Inventarisatielijst
  • Openbaar gemaakte documenten
Download

Wob besluit inzake vervuilde grond klasse B - industrie Marker Wadden - inclusief bijlagen

pdf - 11,01 MB
Open de pdf