Woo verzoek – taakstelling huisvesting statushouders

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid om openbaarmaking van documenten met betrekking tot de taakstelling huisvesting statushouders, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, openbaar te maken.

Datum besluit

14 december 2022

Bijgevoegd

  • Woo-besluit (geanonimiseerd)
  • Inventarisatielijst
  • Documenten
Download

Bijlage bij Woo-verzoek taakstelling huisvesting statushouders

pdf - 1,35 MB
Open de pdf