Besluit: Derde wijziging van de Nadere regels stimulering leefbaarheid en economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat het volgende ontwerp en bijbehorende stukken vanaf 5 mei 2022 tot en met 16 juni 2022 ter visie ligt: Ontwerp derde wijziging van de Nadere regels stimulering leefbaarheid en economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport aan Lelystad.

Wijziging

Provincie Flevoland is van plan een regeling te wijzigen. Hiervoor hebben Gedeputeerde Staten op 26 april 2022, een regeling met kenmerk 2929226 vastgesteld. Met dit bericht laat provincie Flevoland u weten dat er misschien iets verandert in uw buurt. U mag hierop reageren. Dit heet het indienen van een zienswijze. Met het ontwerp derde wijziging van de ‘Nadere regels stimulering leefbaarheid en economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport’ (Luchthavenfonds) wordt voor 2022 en 2023 een aanvullend subsidieplafond van in totaal € 400.000,- aan het Luchthavenfonds toegevoegd. Deze middelen zijn geoormerkt voor gebiedsgerichte biodiversiteitsprojecten. De derde wijziging regelt ook waar aanvragen aan moeten voldoen.

Ter inzage

De 'Derde wijziging van de Nadere regels' is als pdf onderaan deze pagina elektronisch te raadplegen. De stukken liggen niet fysiek ter inzage bij de diverse openbare overheidsinstellingen (gemeentehuis e.d.). Indien u de stukken toch graag fysiek wilt inzien dan kunnen wij u de stukken op verzoek kosteloos per post toesturen. U kunt hiervoor op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur contact opnemen met provincie Flevoland, via het secretariaat van de afdeling Gebiedsprogramma’s en Europa, telefoonnummer 0320 - 265 702.

Uw zienswijze indienen

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gestuurd aan Provincie Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad, onder vermelding van “zienswijze Nadere regels stimulering leefbaarheid en economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport”. U kunt ook per e-mail reageren via provincie@flevoland.nl of per fax 0320-265260 onder vermelding van ‘zienswijze Tweede wijziging van de Nadere regels stimulering leefbaarheid en economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport’. Alle ingediende zienswijzen dienen voorzien te zijn van datum, naam en adresgegevens. Indien gewenst kan mondeling een zienswijze worden ingediend. U kunt daarvoor contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Gebiedsprogramma’s en Europa 0320-255702. Indien u als indiener van een zienswijze wenst dat uw gegevens niet openbaar worden, kunt u in uw zienswijze daartoe verzoeken.

Download

2929226 Besluit Derde wijziging ‘Nadere regels stimulering leefbaarheid en economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport’

pdf - 998,48 kB
Open de pdf