Ontwerp bedienbesluit Roggebotbrug

Provincie Flevoland is van plan een bedienbesluit Roggebotbrug te nemen. Hiervoor hebben Gedeputeerde staten op 31 januari 2023, een ontwerpbesluit vastgesteld. Met dit bericht laten wij u weten dat er misschien iets verandert in uw buurt. U mag hierop reageren. Dit heet het indienen van een zienswijze.

De nieuwe brug bij Roggebot gaat bediend worden door provincie Flevoland. Het bedienbesluit Roggebotbrug legt de bedientijden van deze nieuwe brug vast.

Reageren

Het ontwerp besluit is te onderaan deze webpagina in te zien. Liever een papieren versie inzien? Neem dan contact met ons op. Het indienen van een zienswijze kan tot en met 22 maart 2023 (6 weken na deze publicatie). Wij gebruiken de ingediende zienswijzen bij het definitieve besluit over Bedienbesluit Roggebotbrug. Iedereen mag een zienswijze indienen. Wanneer u geen zienswijze indient, kunt u later alleen reageren op het definitieve besluit als dat tegen uw belangen ingaat.

Zienswijze indienen

We ontvangen uw zienswijze het liefst per e-mail: info@flevoland.nl. Per brief reageren mag ook. Vermeld altijd het onderwerp: ontwerp Bedienbesluit Roggebotbrug. Noem ook de datum waarop u reageert, uw naam en adresgegevens. Liever telefonisch uw zienswijze indienen? Maak hiervoor eerst een afspraak door te bellen naar ons via telefoonnummer 0320 – 265 265.

Download

Ontwerp besluit

pdf - 63,24 kB
Open de pdf