Ontwerp Nadere regels Subsidie Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat vanaf maandag 4 november 2019 tot en met vrijdag 13 december 2019 het Ontwerp Nadere regels Subsidie Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland ter inzage liggen. Gedurende deze termijn kan iedereen zienswijzen tegen het ontwerp indienen.

Waarom een scholingsfonds?

Het doel van het scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland is om de beroepsbevolking duurzaam inzetbaar te houden op de Maritiem technische arbeidsmarkt in Noordelijk Flevoland en de economische positie van het Maritiem Cluster Urk te versterken. Medewerkers kunnen de gevraagde kennis en vaardigheden op peil houden/brengen en meer mensen kunnen worden opgeleid voor de vraag van het bedrijfsleven in het maritiem cluster.

Gerichte scholing

Dit wordt mogelijk gemaakt door gerichte scholing te stimuleren en toegankelijk te maken door een financiële tegemoetkoming te bieden in de vorm van een voucher. Deze regeling richt zich specifiek op de doelgroep die niet hoger geschoold is dan mbo niveau en woonachtig of werkzaam is in de maritieme sector in Noordelijk Flevoland.

Scholingsvoucher

Binnen het scholingsfonds is er voor de beroepsvisserij IJsselmeer-Markermeer-IJmeer een extra scholingsvoucher beschikbaar. Deze voucher maakt het mogelijk om voor deze doelgroep de arbeidsmarktkansen te vergroten.

Kansen vergtoten

In het kader van verduurzaming van de IJsselmeervisserij is het scholingsfonds één van de maatregelen om de ontwikkel- en arbeidsmarktkansen van de groep beroepsvissers buiten de sector IJsselmeervisserij te vergroten.

Ter inzage

Bovengenoemd ontwerp besluit ligt met ingang van maandag 4 november 2019 tot en met vrijdag 13 december 2019 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage in de gemeentehuizen van Urk en Noordoostpolder en het provinciehuis te Lelystad.

Zienswijzen

Tot en met vrijdag 13 december 2019 kan iedereen schriftelijk hun zienswijzen over bovenstaande subsidieregeling naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB te Lelystad. U kunt ook per e-mail reageren via Regiodeal@flevoland.nl onder vermelding van ‘Nadere regels Subsidie Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland’. Inlichtingen Voor nadere informatie over dit ontwerp kunt u contact opnemen met de provincie Flevoland (0320-265702).

Ter inzage

Concept 'Nadere regels Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland'

docx - 40.70 kB
Open de docx