Ontwerp Sportbeleid 2023 - 2027 Flevoland

Provincie Flevoland is van plan nieuw Sportbeleid 2023- 2027 vast te stellen. Hiervoor hebben Provinciale Staten op 14 december 2022, een ontwerp Flevolands Sportbeleid vastgesteld. Met dit bericht laat provincie Flevoland u weten dat er misschien iets verandert in uw buurt. U mag hierop reageren. Dit heet het indienen van een zienswijze.

Actualisatie van het huidige Flevolandse sportbeleid

Gedeputeerde Staten stellen een nieuw Flevolands sportbeleid voor. Dit nieuwe sportbeleid is als gevolg van de coronacrisis een actualisatie een intensivering van het huidige Flevolandse sportbeleid.

Reageren

Het ontwerp Sportbeleid 2023- 2027 kunt u bekijken, zie daarvoor de download 'Ontwerp Sportbeleid 2023 - 2027 Flevoland' onderaan deze pagina. Liever een papieren versie inzien? Neem dan contact met ons op. Het indienen van een zienswijze kan tot en met zes weken na deze publicatie (27 februari 2023). Provincie Flevoland gebruikt de ingediende zienswijzen bij het definitieve besluit over 2023- 2027. Iedereen mag een zienswijze indienen. Wanneer u geen zienswijze indient, kunt u later alleen reageren op het definitieve besluit als dat tegen uw belangen ingaat.

Zienswijze indienen

We ontvangen uw zienswijze het liefst per e-mail: info@flevoland.nl. Per brief reageren mag ook. Vermeld altijd het onderwerp: ontwerp Sportbeleid 2023- 2027. Noem ook de datum waarop u reageert, uw naam en adresgegevens. Liever telefonisch uw zienswijze indienen? Maak hiervoor eerst een afspraak via 0320 - 265 265.

Download

Ontwerp Sportbeleid 2023 - 2027 Flevoland

pdf - 32,85 MB
Open de pdf