Ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Creil Exploitatie B.V.

Provincie Flevoland is van plan een omgevingsvergunning -onderdelen milieu (revisie), bouwen, het uitvoeren van werken of werkzaamheden en gebruik in strijd met het bestemmingsplan- te weigeren èn de eerder verleende omgevingsvergunningen onderdeel milieu in te trekken voor:

  • Omschrijving: Plaatsen mestzak bij varkenshouderij ter vervanging van bestaande mestbassin en verandering dieraantallen
  • Aanvrager: Creil Exploitatie B.V.
  • Locatie: Zuidermeerpad 4 in Creil

Hiervoor hebben Gedeputeerde staten op 13 december 2022 een ontwerpbesluit vastgesteld. U mag hierop reageren. Dit heet het indienen van een zienswijze.

Inzien

Het ontwerpbesluit en de aanvraag om omgevingsvergunning kunt u hieronder als download bekijken. Liever een papieren versie inzien? Neem dan contact met ons op.

Zienswijze indienen

Het indienen van een zienswijze kan van 22 december 2022 tot en met 1 februari 2023. Provincie Flevoland gebruikt de ingediende zienswijzen bij het definitieve besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning van Creil Exploitatie B.V. Iedereen mag een zienswijze indienen. Wanneer u geen zienswijze indient, kunt u later alleen reageren op het definitieve besluit als dat tegen uw belangen ingaat. We ontvangen uw zienswijze het liefst per e-mail: bibob@flevoland.nl. Per brief reageren mag ook. Stuur dan uw brief naar Gedeputeerde Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad. Vermeld altijd het onderwerp: Ontwerpbesluit Wabo Creil Exploitatie B.V., kenmerk 3040467. Noem ook de datum waarop u reageert, uw naam en adresgegevens. Liever telefonisch uw zienswijze indienen? Maak hiervoor eerst een afspraak via 0320 – 265 265.

Download

Aanvraag

pdf - 2,64 MB
Open de pdf
download

Ontwerpbesluit

pdf - 138,88 kB
Open de pdf