Ontwerpbesluit Wet Natuurbescherming: Bio-energie Almere B.V. voor de locatie Hefbrugweg 8 te Almere

Provincie Flevoland is van plan een besluit voor Bio-energie Almere B.V. voor de locatie Hefbrugweg 8 te Almere vast te stellen. Hiervoor hebben Gedeputeerde Staten op 30 september 2021, een ontwerpbesluit met kenmerk 2840920 vastgesteld. Met dit bericht laat provincie Flevoland u weten dat er misschien iets verandert in uw buurt. U mag hierop reageren. Dit heet het indienen van een zienswijze.

Reageren

Het ontwerpbesluit kunt u bekijken op deze webpagina. Liever een papieren versie inzien? Neem dan contact met ons op. Het indienen van een zienswijze kan tot en met zes weken na deze publicatie. Provincie Flevoland gebruikt de ingediende zienswijzen bij het definitieve besluit over Wet natuurbescherming: Bio-energie Almere B.V. voor de locatie Hefbrugweg 8 te Almere. Iedereen mag een zienswijze indienen. Wanneer u geen zienswijze indient, kunt u later alleen reageren op het definitieve besluit als dat tegen uw belangen ingaat.

Zienswijze indienen

We ontvangen uw zienswijze het liefst per e-mail: wetnatuurbescherming@flevoland.nl. Per brief reageren mag ook. Vermeld altijd het onderwerp: ontwerp besluit Wet natuurbescherming: Bio-energie Almere B.V. voor de locatie Hefbrugweg 8 te Almere. Noem ook de datum waarop u reageert, uw naam en adresgegevens. Liever telefonisch uw zienswijze indienen? Maak hiervoor eerst een afspraak via 0320 – 265 265.

Download

Open het ontwerpbesluit bij deze ter inzage

pdf - 148.41 kB
Open de pdf
Download

Open de bijlage bij deze ter inzage

pdf - 574.60 kB
Open de pdf