Wet natuurbescherming: besluit (positieve) weigering voor VOF de Pater, Ossenkampweg 13 te Zeewolde

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming op 7 juli 2021 (tevens verzenddatum) een vergunning aan VOF de Pater, Ossenkampweg 13 te Zeewolde hebben geweigerd, omdat de beoordeelde aanvraag niet vergunningplichtig is.

Ter inzage

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf  8 juli 2021 tot en met 18 augustus 2021 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem telefonisch contact op met 0320 - 265 265. Tevens is het besluit voor een ieder toegankelijk via deze webpagina.

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter Inzage Is gelegd hiertegen beroep Instellen bij de rechtbank Midden-Nederland. Het adres is Rechtbank Midden- Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank tevens een verzoek Indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog het griffierecht Is en op welke wijze u dit kunt overmaken. Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

Download

Open de documenten bij deze ter inzage

pdf - 457.17 kB
Open de pdf

Berichten en bekendmakingen

Vanaf 1 juli 2021 plaatsen wij alle berichten en bekendmakingen over bijvoorbeeld vergunningen, subsidieregelingen en ontheffingen op overheid.nl. Deze berichten staan dus niet meer altijd in de krant. Nu staan ze allemaal op één plek: overheid.nl.

Altijd op de hoogte met de e-mailservice

Wilt u op de hoogte blijven van wat er bij u in de buurt speelt? Meld u dan aan voor de e-mailservice via: overuwbuurt.overheid.nl. Dan ontvangt u automatisch alle berichten over uw buurt. Op deze website kunt u ook gemakkelijk oude bekendmakingen terugvinden.