Wet natuurbescherming: ontheffing in verband met renovatie van diverse pachtboerderijen in Flevoland

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.3 en 3.8 Wet natuurbescherming op 15 maart 2024 het besluit (kenmerk 3240741) vastgesteld voor het beschadigen, wegnemen en verstoren van nesten, rustplaatsen van de huismus en boerenzwaluw en voor het verstoren, beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen van de gewone dwergvleermuis in verband met het renoveren van woningen en schuren van het Rijksvastgoedbedrijf op Stobbenweg 32, Lisdoddeweg 9, Hanzeweg 22 te Dronten, Vuursteenweg 28, Tarpanweg 10 te Swifterbant en Alikruikweg 28, Oldebroekerweg 4 te Biddinghuizen.

Ter inzage

De ontheffing ligt vanaf 20 maart 2024 tot en met 1 mei 2024 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Download

Ontheffing

pdf - 1,63 MB
Open de pdf
Download

Wet natuurbescherming (bedrijven)

pdf - 1,18 MB
Open de pdf
Download

Activiteitenplan diverse locaties Flevoland

pdf - 16,50 MB
Open de pdf
Download

Quickscan Lisdoddeweg 9 Dronten

pdf - 11,90 MB
Open de pdf
Download

Quickscan Hanzeweg 22 Dronten

pdf - 11,36 MB
Open de pdf
Download

Quickscan Vuursteenweg 28 Swifterbant

pdf - 11,36 MB
Open de pdf
Download

Quickscan Tarpanweg 10 Swifterbant

pdf - 11,26 MB
Open de pdf
Download

Quickscan Stobbenweg 32 Dronten

pdf - 11,71 MB
Open de pdf
Download

Aanvullende informatie aanvraag soortenbescherming

pdf - 1,49 MB
Open de pdf
Download

Quickscan Alikruikweg 28 Biddinghuizen

pdf - 15,26 MB
Open de pdf
Download

Aanvullend onderzoek Alikruikweg 28 Biddinghuizen

pdf - 6,16 MB
Open de pdf
Download

Quickscan Oldebroekerweg 4 Biddinghuizen

pdf - 16,62 MB
Open de pdf
Download

Aanvullend onderzoek Oldebroekerweg 4

pdf - 7,52 MB
Open de pdf