Wet natuurbescherming: ontheffing voor het slopen van een woning op het boerenerf van Zuidwesterring 15 te Nagele

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.8 Wet natuurbescherming op 14 mei 2024 het besluit (kenmerk 3245107) hebben vastgesteld voor het verstoren en vernielen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis, vanwege het slopen van een woning op het boerenerf van Zuidwesterring 15 te Nagele.

Ter inzage

De ontheffing ligt vanaf 22 mei 2024 tot en met 3 juli 2024 ter inzage.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Download

Besluit

pdf - 215,86 kB
Open de pdf
download

Bijlage: Quickscan

pdf - 14,93 MB
Open de pdf
Download

Bijlage: Formulier bedrijven

pdf - 865,08 kB
Open de pdf
Download

Bijlage: Activiteitenplan

pdf - 9,64 MB
Open de pdf
Download

Bijlage: Machtigingsformulier

pdf - 261,57 kB
Open de pdf