Wet natuurbescherming: ontwerpbesluit voor Melkveebedrijf M. en K. Schoone, voor de locaties Klingenweg 10 en Visvijverweg 32a te Swifterbant

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming op 10 september 2021, met kenmerk 2841751, een ontwerpbesluit hebben vastgesteld.

Reageren

Het ontwerpbesluit voor Melkveebedrijf M. en K. Schoone, aan de Klingweg 10 en Visvijverweg 32a te Swifterbant kunt u vinden op deze webpagina. Liever een papieren versie inzien? Neem dan contact met ons op. Het indienen van een zienswijze kan tot en met zes weken na deze publicatie. Provincie Flevoland gebruikt de ingediende zienswijzen bij het definitieve besluit over Melkveebedrijf M. en K. Schoone, aan de Klingweg 10 en Visvijverweg 32a te Swifterbant.

Zienswijzen

We ontvangen uw zienswijze het liefst per e-mail: info@flevoland.nl. Per brief reageren mag ook. Vermeld altijd het onderwerp: ontwerpbesluit voor Melkveebedrijf M. en K. Schoone, aan de Klingweg 10 en Visvijverweg 32a te Swifterbant. Noem ook de datum waarop u reageert, uw naam en adresgegevens. Liever telefonisch uw zienswijze indienen? Maak hiervoor eerst een afspraak via 0320 – 265 265

Download

Open de documenten bij deze ter inzage

pdf - 1.11 MB
Open de pdf