Wet natuurbescherming; ontheffing voor de renovatie van gebouwen aan de Runderweg 4 - 6 te Lelystad

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.8 Wet natuurbescherming op 12 januari 2021 een ontheffing hebben verleend aan Stichting Wageningen Research te Wageningen voor de renovatie van gebouwen aan de Runderweg 4 - 6 te Lelystad.

Ter inzage

De aanvraag, ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 13 januari 2021 tot en met 23 februari 2021 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien neemt u contact op met 0320 - 265 265. Tevens is de ontheffing voor een ieder toegankelijk via deze webpagina.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Download

Open de documenten bij deze ter inzage

pdf - 182.91 kB
Open de pdf