Wet natuurbescherming; ontheffing voor het realiseren van een parkweg en tijdelijke overkluizing ten behoeve van Windplan Blauw langs de Rivierduintocht te Swifterbant

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.8 Wet natuurbescherming op 5 juli 2021 (tevens verzenddatum) een ontheffing hebben verleend aan SwifterWint op Land B.V.  voor het realiseren van een parkweg en tijdelijke overkluizing ten behoeve van Windplan Blauw langs de Rivierduintocht te Swifterbant. 

Ter inzage

De aanvraag, ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 6 juli 2021 tot en met 16 augustus 2021 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, kunt u  telefonisch contact opnemen via 0320 - 265 265. Tevens is de ontheffing voor een ieder toegankelijk via deze webpagina.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Download

Open de documenten bij deze ter inzage

pdf - 271.04 kB
Open de pdf

Berichten en bekendmakingen

Vanaf 1 juli 2021 plaatsen wij alle berichten en bekendmakingen over bijvoorbeeld vergunningen, subsidieregelingen en ontheffingen op overheid.nl. Deze berichten staan dus niet meer altijd in de krant. Nu staan ze allemaal op één plek: overheid.nl.

Altijd op de hoogte met de e-mailservice

Wilt u op de hoogte blijven van wat er bij u in de buurt speelt? Meld u dan aan voor de e-mailservice via: overuwbuurt.overheid.nl. Dan ontvangt u automatisch alle berichten over uw buurt. Op deze website kunt u ook gemakkelijk oude bekendmakingen terugvinden.