Wob-besluit inzake kosten Lelystad Airportkrant

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van informatie inzake de kosten van de Lelystad Airportkrant, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken. Persoonsgegevens van betrokkenen worden niet openbaar gemaakt.

Download

Open de documenten bij dit wob-verzoek

pdf - 547.66 kB
Open de pdf