Wob-besluit inzake Ontgrondingsbesluit moeras-reset Oostvaardersplassen Lelystad

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van documenten betreffende de ontgrondingsverheffing Oostvaardersplassen Lelystad, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, openbaar te maken. Persoonsgegevens van betrokkenen zijn niet openbaar gemaakt.
Download

Open de documenten bij dit Wob-verzoek

pdf - 27.61 MB
Open de pdf