Professionele podiumkunsten

Provincie Flevoland wil het professionele podiumkunstaanbod binnen haar eigen grenzen stimuleren. De provincie heeft daarom een subsidieregeling voor de organisatie van bovenlokale, professionele podiumkunstprojecten. Voor projecten die plaatsvinden in 2018 (en daarna) is een nieuwe regeling van kracht: de nadere regels Projecten Podiumkunst 2018 (pdf, 84 kB).

Aanvragen via het Loket

Lees de nadere regels goed door. Hierin vindt u alle informatie over onder meer de eisen, hoogte van de subsidiebijdrage, de procedure, beoordelingscriteria en de deadline voor het indienen van projecten op het gebied van de professionele podiumkunst. Subsidie vraagt u aan via het loket.