Professionele podiumkunsten

Provincie Flevoland wil het professionele podiumkunstaanbod binnen haar eigen grenzen stimuleren. De provincie heeft daarom een subsidieregeling voor de organisatie van bovenlokale, professionele podiumkunstprojecten. Voor projecten die nu plaatsvinden is de huidige regeling van kracht: Nadere regels Podiumkunsten 2022

De aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie. De adviescommissie Podiumkunsten bestaat uit:

  • Corné Ran (voorzitter)
  • Katja Brenninkmeijer
  • Valéry Mak

Aanvragen via het Loket

Lees de nadere regels goed door. Hierin vindt u alle informatie over onder meer de eisen, hoogte van de subsidiebijdrage, de procedure, beoordelingscriteria en de deadline voor het indienen van projecten op het gebied van de professionele podiumkunst. Subsidie vraagt u aan via het loket.