Goed geschoolde beroepsbevolking

Voor een ondernemer is het essentieel om over goed geschoolde werknemers te kunnen beschikken. Dit geldt zowel voor de kwaliteit van bestaande medewerkers, als voor de beschikbaarheid van toekomstige werknemers. Menselijke kennis en kunde, ook wel bekend als Human Capital, is een kritieke succesfactor voor (economische) groei. Via een Human Capital Agenda (HCA) werkt Flevoland eraan om dit menselijke kapitaal te behouden en te vergroten. De provincie ontwikkelt verschillende instrumenten om dit te verbeteren. Een van die instrumenten hiervoor is de scholingsscan. Een scan waarmee een ondernemer inzicht krijgt of zijn medewerkers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. De provincie komt tegemoet in de kosten hiervoor. Het Human Capitalbeleid van de provincie is gericht op:

  1. Stimuleren van samenwerking tussen en het verbinden van ondernemers, onderwijs en overheden (triple helix)
  2. Versterken van het MKB
  3. Flexibel en wendbaar onderwijs
  4. Bijdragen aan een Skillsgerichte arbeidsmarkt
  5. Talent ontwikkeling en behoud

Goede samenwerking

Ook is voor een goede afstemming van arbeidspotentieel en behoeften vanuit het bedrijfsleven een goede samenwerking tussen onderwijs- en kennisinstellingen, overheden (gemeenten en UWV) en bedrijfsleven cruciaal. De provincie speelt een actieve rol in het samenbrengen van deze partijen. Voorbeelden van succesvolle initiatieven op dit gebied waar de provincie in participeert, zijn Scala Flevoland en House of Skills. Bij House of Skills werken bedrijfsleven, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en bestuurders uit de regio nauw samen om de huidige arbeidsmarkt om te zetten naar een meer op vaardigheden (skills) gerichte arbeidsmarkt waar een Leven Lang Ontwikkelen de norm is. Ook was de provincie één van de initiatiefnemers voor de oprichting van de Regieraad Techniek.