Mobiliteitsvisie

De ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer gaan razendsnel. Of het nu gaat om e-bikes, zelfrijdende auto’s of het gebruik van hightech en duurzame materialen. Een goede bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor het goed kunnen functioneren van de samenleving. De Mobiliteitsvisie 2015-2030 (pdf, 2,6 MB) beschrijft de kansen en wensen voor het Flevolandse verkeersnetwerk en heeft het jaar 2030 als horizon.

Snel, betrouwbaar en veilig verkeer

De provincie wil dat reizigers snel, betrouwbaar en veilig kunnen reizen en kunnen kiezen tussen vervoersmiddelen. Door de verschillende netwerken beter onderling te verbinden, zorgt de provincie voor optimale keuzemogelijkheden voor reizigers en vervoerders. Dit moet zorgen voor een verbetering van de leefbaarheid in Flevoland. Daarnaast wil de provincie tussen 2016 en 2030 het aantal verkeersslachtoffers terugdringen.

Programma Mobiliteit en Ruimte

De grote lijnen van de mobiliteitsvisie heeft de provincie voor de kortere termijn (vier jaar met een doorkijk naar tien jaar) uitgewerkt in een Programma Mobiliteit en Ruimte (pdf, 13,5 MB). In dit programma zijn de tien doelstellingen voor het vervoer in Flevoland uitgewerkt in concrete acties en investeringen voor de komende vier tot tien jaar. Het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 2019 - 2023 (pdf, 2,1 MB) geeft een overzicht van de geplande uitgaven.

Visie openbaar vervoer

In de OV-visie Flevoland 2014-2024 (pdf, 2,75 MB) leest u welke maatschappelijke rol het openbaar vervoer vervult en hoe de provincie dit wil realiseren.