Onder de golfclub ligt het Prorail perceel. Op dit moment bestaat de ondergrond van dit perceel uit zand. Dit deel heeft te lijden onder verdroging door het lage waterpeil. Provincie Flevoland gaat dit gebied omvormen tot zogenaamd nat schraalland op zand.

Biodiversiteit

Deze ondergrond geeft een flinke impuls aan natuurontwikkeling. Bovendien leidt het tot een toename van en meer variatie aan biotopen en dus aan de biodiversiteit.

Subsidie

Voor deze werkzaamheden maakt provincie Flevoland gebruik van de POP3 subsidie voor niet productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap.