2020

  • Voorbelasten grond bij de kruispunten Neonweg, Pampusdreef (Botterweg) en Hollandsedreef. 

2021

  • Januari: Herman Gorterweg dicht voor twee jaar.
  • Half maart: aanbrengen 600 meter damwand voor de tunnelbak Herman Gorterweg/Neonweg.
  • Begin april: heiwerkzaamheden bij de Herman Gorterweg
  • Half april: Hollandsedreef en Pampusdreef (Botterweg) weer open voor het verkeer. 
  • Eind april: aanbrengen 600 meter damwand voor de tunnelbak Hollandsedreef/Pampusdreef.
  • Begin juni: heiwerkzaamheden bij de Hollandsedreef/Pampusdreef.
  • Najaar: aanbrengen onderwaterbeton, uitgraven en leegpompen tunnelbakken.

2022

  • Asfalteren van de weg in de tunnelbakken, aanleggen toe- en afritten Hollandsedreef/Pampusdreef, aanleggen parallelrijbanen Herman Gorterweg/Neonweg, aanleggen wegen over de tunnelbakken.