Belangrijk onderdeel van de renovatie is het bouwen van een nieuw besturings- en bedieningssysteem. Alle beweegbare bruggen en sluizen worden sinds 2014 op afstand bediend, vanuit het provinciehuis in Lelystad. Omdat de bruggen en sluizen uit verschillende tijden stammen hebben zij ook allemaal verschillende besturingssystemen.

Door nu een uniform systeem te bouwen wordt de kans op storingen minder en de bediening veiliger. Het bouwen van het nieuwe besturings- en bedieningssysteem is een complexe klus. Zo worden de motoren vervangen, zijn er nieuwe elektriciteits- en glasvezelleidingen en -verbindingen nodig, moeten de elektrotechnische schakelkasten vernieuwd worden, komen er nieuwe camera en slagboomkasten en moet alles aangesloten worden op de bediencentrale in Lelystad. Werkzaamheden, die deels zichtbaar zijn bij de brug zelf en deels achter de schermen plaatsvinden. Graafwerkzaamheden en het plaatsen van nieuwe cameramasten zijn straks duidelijk te zien. Het nieuwe bedieningssysteem moet voldoen aan alle nieuwste richtlijnen op gebied van veiligheid. Dit betekent bijv. dat er op verschillende momenten van een brugopening waarschuwingssignalen te horen zullen zijn, die bedoeld zijn om het wegverkeer, het scheepvaartverkeer of bedienaars te attenderen dat er iets in beweging wordt gezet.

Veiligheid

Belangrijkste doel van het groot onderhoud is om de bruggen en sluizen weer klaar te maken voor de toekomst. We gaan ervan uit dat er minder storingen zullen zijn en door het uniforme bedieningssysteem wordt het zowel voor de bedienaar als de weg- en vaarweggebruiker veiliger.

De brug blijft tijdens de werkzaamheden beschikbaar voor het autoverkeer, met uitzondering van enkele nachtelijke afsluitingen, die nodig zijn om de brug te testen. Het gaat om de nachten van 15/16 maart en 16/17 maart. De testwerkzaamheden vinden plaats van 24:00 uur tot 6:00 uur in de ochtend. Het autoverkeer moet deze nachten gebruik maken van de omleidingsroute via de Steenwijkerweg (N333), de Beulakerweg/Blauwehandseweg (N334) en de Veneweg (N762).

Afsluiting

In de nacht van vrijdag 10 naar zaterdag 11 februari wordt er tussen 1:00 en 2:00 uur ‘s nachts een schakelkast geplaatst, waarvoor het nodig is om een halve rijbaan te stremmen. Op dat moment zijn verkeersregelaars aanwezig die het verkeer begeleiden.

Op 28 februari 's avonds om 20:00 uur zal de brug worden geopend voor doorvaart van een schip van Royal Huisman. Omdat de brug dan handmatig moet worden geopend, kan het oponthoud op de weg langer zijn dan gebruikelijk.

Fietsers en voetgangers

Tijdens de nachtelijke afsluitingen kan het langzame verkeer, zoals fietsers, voetgangers en landbouwverkeer tussen het testen door de brug wel passeren. Men moet tijdens deze nachten wel rekening houden met oponthoud van ongeveer 15 minuten. Tijdens het plaatsen van de bouwketen in de week voor 13 februari en tijdens het weghalen van de bouwketen eind maart/begin april zullen fietsers tijdelijk over een baan van bouwplaten worden geleid. Hierbij is er geen sprake van oponthoud.

Scheepvaart

Schepen, die niet hoger zijn dan 3,1 meter, kunnen de gehele periode onder de Vollenhoverbrug door blijven varen. Voor hogere schepen is dat gedurende de hele ombouwperiode niet mogelijk, omdat de brug niet open kan. Een alternatieve vaarroute naar of vanuit het noorden loopt via de Noordoostpolder, via de Zwolse Vaart en de Lemstervaart. Deze route is beschikbaar zodra de Marknessersluis weer in bedrijf is. Volgens de planning moet deze vanaf 18 februari weer open zijn. Hulpdiensten Alle woningen en bedrijven in de omgeving van de Vollenhoverbrug blijven altijd bereikbaar voor de hupdiensten, ook tijdens de nachtelijke afsluitingen. Hierover zijn aparte afspraken gemaakt met politie, brandweer en ambulancediensten.

Alternatieve vaarroute