Invasieve uitheemse soorten

Op steeds meer plekken in Flevoland zien we planten- en diersoorten die hier van nature niet thuishoren. Deze soorten planten en dieren hebben Flevoland niet op eigen kracht bereikt. Ze zijn hier door menselijk handelen terechtgekomen. Dit noemen we 'invasieve uitheemse soorten' of 'invasieve exoten'. Invasieve exoten kunnen de biodiversiteit bedreigen, gezondheidsklachten veroorzaken of economische schade aan infrastructuur toebrengen.

Wat u kunt doen

Voorkomen is beter dan genezen. Koop en plant bijvoorbeeld geen invasieve exoten. Gooi planten niet weg in de natuur en gooi bijvoorbeeld dieren uit een aquarium niet in openbaar water zoals een sloot. Ziet u een invasieve exoot? Dan kunt u een melding maken via waarneming.nl of via de een app. Op de website van de NVWA vindt u meer informatie. Bijvoorbeeld factsheets over uitheemse soorten.