Biodiversiteit

Biodiversiteit is de variatie van dier- en plantensoorten in een gebied. De Flevolandse biodiversiteit zit niet alleen in de natuurgebieden. Veel dier- en planten soorten leven in de steden, dorpen en in het agrarisch gebied. Flevoland voert verschillende activiteiten uit om de biodiversiteit te behouden en te verhogen.

Actieplan Biodiversiteit

Sinds 2020 werkt provincie Flevoland aan een Actieplan Biodiversiteit (pdf, 76 kB). Het doel van het actieplan is het versterken van de Flevolandse biodiversiteit. Waarbij alle overheden, organisaties en burgers zich gezamenlijk inzetten om de biodiversiteit te vergroten. Lees meer over het proces tot het komen van een actieplan in de startnotitie. De provincie heeft zich tevens aangesloten bij het nationale Deltaplan Biodiversiteit. Op de website maakgrijsgroener.nl ziet u wat u zelf kunt doen om de biodiversiteit te helpen.

Soortenbescherming

De Wet natuurbescherming beschermt planten- en diersoorten. Er is een verbod op het verstoren of beschadigen van beschermde soorten. Als u een activiteit wil uitvoeren waarbij u deze wet overtreedt is bij ons een ontheffing aan te vragen. U leest er meer over in ons loket.

Bijenstrategie

Flevoland heeft in 2018 de Nationale Bijenstrategie ondertekend en is daarmee een bij-vriendelijke provincie. Sinds 2018 wordt 300 hectare aan bermen in beheer van de provincie bij-vriendelijk beheerd. Het beleid en de acties uit onze bijenstrategie zijn onderdeel van het Actieplan Biodiversiteit.

Invasieve exoten

Op steeds meer plekken in Flevoland zien we planten- en diersoorten die hier van nature niet thuishoren. Deze soorten planten en dieren hebben Flevoland niet op eigen kracht bereikt. Ze zijn hier door menselijk handelen terechtgekomen. Dit noemen we 'invasieve uitheemse soorten' of 'invasieve exoten'. Invasieve exoten kunnen de biodiversiteit bedreigen, gezondheidsklachten veroorzaken of economische schade aan infrastructuur toebrengen. U kunt helpen om invasieve exoten tegen te gaan. Ziet u een invasieve exoot? Dan kunt u een melding maken via waarneming.nl of de NDFF app op Android of iOS. Op de website van de NVWA vindt u meer informatie.

Download

Folder over invasieve uitheemse soorten

pdf - 1.20 MB
Open de pdf