Gebiedsproces bodemdaling Flevoland

Vernatting van de bodem

De komende jaren krijgen we in Flevoland steeds vaker te maken met bodemdaling. In het landelijk gebied zijn de gevolgen hiervan vooral te zien door vernatting van de bodem. Nu is dat al voelbaar in een gebied onder Emmeloord, in de Zuidlob bij Zeewolde en bij Almere. Op den duur zal dit op meer plekken de hoogwaardige landbouw kunnen schaden. Dit betekent dat we goed moeten nadenken hoe we hiermee omgaan.

Praktische kennis ontwikkelen

De overheden zijn met agrarische ondernemers gestart met een gebiedsproces. Het gebiedsproces richt zich op alle agrariërs in heel Flevoland, die nu of in de toekomst te maken krijgen met de gevolgen van bodemdaling. Het doel is om praktische kennis te ontwikkelen over maatregelen en om te komen tot kaders voor beleid.

Waar staan we nu?

Sinds begin 2022 zijn we aan het werk in vier inhoudelijke sporen:

  1. Alternatieve verdienmodellen: welke mogelijkheden zijn er om bij vernatting toch voldoende te verdienen als agrarisch ondernemer?
  2. Vernatting en waterhuishouding: wat kan een boer lokaal doen op een perceel om vernatting te beperken? En wat kan de overheid vanuit het watersysteem en de ruimtelijke inrichting doen?
  3. Zon op land: onder welke voorwaarden is zon op land een aanvaardbare en haalbare alternatieve functie als hoogwaardige landbouw niet meer mogelijk is?
  4. Vrijwillige kavelruil: hoe kan het vrijwillig ruilen van percelen ervoor zorgen dat het grondgebruik beter past bij de kwaliteit van de bodem?

In elk spoor zijn boeren in gesprek met elkaar en met het waterschap, de provincie, de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf. Natuurorganisaties doen ook mee. Waar nodig vragen we hulp van experts. Iedereen is inmiddels doordrongen van het belang om te komen tot antwoorden. Het bewustzijn ‘om nu na te denken over de lange termijn’ neemt toe. We zijn goed op weg! We werken toe naar praktische pilots. Om oplossingen ‘in het echt’ uit te proberen. Wilt u meer weten of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op via bodemdaling@flevoland.nl.

Download

Nieuwsbrief Gebiedsproces bodemdaling oktober 2022

pdf - 2,97 MB
Open de pdf
Download

Nieuwsbrief Gebiedsproces bodemdaling maart 2022

pdf - 1,82 MB
Open de pdf
Download

Nieuwsbrief Gebiedsproces bodemdaling oktober 2021

pdf - 1,79 MB
Open de pdf