Regels gebruik passantensteigers

Provincie Flevoland is eigenaar van diverse passantensteigers. U bent van harte welkom om onze passantensteigers te gebruiken. Voor het gebruik zijn de volgende huisregels van belang.

  • Door gebruik te maken van onze passantensteigers, verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met onze huisregels.
  • U kunt voor maximaal 3 x 24 uur achtereenvolgens gebruik maken van onze passantensteigers. U mag niet langer dan 3 x 24 uur aanmeren.
  • Het gebruik van onze passantensteiger is geheel op eigen risico. Provincie Flevoland kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade aan eigendommen of personen (met inbegrip van verlies, diefstal en andere vormen van vermissing).
  • Roken en open vuur zijn verboden op onze passantensteigers .
  • Het vaartuig dient behoorlijk afgemeerd te worden en in verzorgde staat te worden achtergelaten.
  • U dient uw eigendommen niet onbeheerd buiten het vaartuig te laten. Voor het vaartuig en de eigendommen in het vaartuig geldt, dat door de gebruiker voldoende maatregelen tegen onbevoegde toegang en diefstal getroffen moeten zijn.
  • Het is niet toegestaan om (groot) onderhoud of verbouwingen aan vaartuigen te verrichten, terwijl u ligt afgemeerd aan onze passantensteigers.
  • Provincie Flevoland zorgt middels periodiek toezicht voor naleving van de huisregels. Als u zich niet aan de regels houdt, zullen wij maatregelen treffen.