Na weken van spanning en voorbereiding reikte Gedeputeerde Jan de Reus gisteren de vouchers uit voor de winnende mobiliteitsideeën van het Flevoland Mobility Lab.

Flevoland Mobility Lab

Bedrijven, overheden en kennisinstellingen hebben op 31 januari 2019 tijdens Flevoland Mobility Lab nagedacht over haalbare mobiliteitsoplossingen voor de uitdagingen waar we als Flevoland voor staan. In de afgelopen weken hebben coalities van partijen diverse ideeën vertaald in een concreet projectvoorstel. In totaal zijn er maar liefst 15 projectvoorstellen ingediend, waarmee het Flevoland Mobility Lab zeer succesvol is.

Waardering

De projectvoorstellen zijn allen van een hoog kaliber. De jury spreekt de waardering uit voor de inzet van alle deelnemers en het niveau van de projecten. Maar nog belangrijker is dat hiermee een netwerk van bedrijven, overheden en onderwijs gestart is en waar coalities uit dit netwerk met de projectvoorstellen aan de slag zijn gegaan.

De winnaars

De winnende projecten:

  • Het Integraal Mobiliteitcentrum voor Flevoland
  • Nieuwe vervoerconcepten landelijk gebied
  • Flevoland Logistics Control Tower

De jury had deze 3 projecten in haar beraad voorafgaand aan de bijeenkomst geselecteerd. De pitches tijdens de bijeenkomst hebben de jury echter overtuigd dat een coalitie van 2 partijen aan deze selectie moest worden toegevoegd, te weten:

  • Van afslag naar luchthaven in combinatie met All-in Airportal

Van voorstel tot actie

De coalities van de winnende projecten gaan snel in samenwerking met de provincie aan de slag om de projectvoorstellen verder uit te werken. De projecten die niet in de prijzen zijn gevallen, blijven echter niet liggen. Sommigen hebben eerst een nadere uitwerking nodig, andere kunnen snel worden uitgevoerd maar moeten anders worden belegd. Kortom, de hele rijke opbrengst van het Flevoland Mobility Lab zal worden benut!