Flevoland Mobility Lab

Gaat u met ons de uitdaging aan in het Flevoland Mobility Lab? U bent van harte uitgenodigd om samen met andere bedrijven, overheden en kennisinstellingen uitvoerbare mobiliteitsoplossingen te bedenken voor de uitdagingen waar Flevoland voor staat, te weten:

 

  • Multimodaal vervoer van en naar Lelystad Airport Businesspark
  • Duurzame ontsluiting Lelystad Airport + Lelystad Airport Business Park
  • Real-time en persoonlijke reisinformatie voor reizigers van Lelystad Airport
  • Optimaliseren overslaghaven Flevokust en multimodaal vervoer naar distributiecentra in het achterland
  • Bouwlogistiek en supply chain management voor de Floriade
  • Vervoersconcepten voor bezoekers en medewerkers van de Floriade
  • Vervoer op maat in het buitengebied

Daarnaast zijn er extra tafels beschikbaar om andere mobiliteitsvraagstukken of –oplossingen voor Flevoland te verkennen. De bovenstaande uitdagingen komen onder andere voort uit onze werkconferentie Smart Mobility in 2016. De tijd heeft echter niet stilgestaan. Dus als u denkt dat Flevoland een belangrijke ontwikkeling niet in het vizier heeft, claim dan meteen een tafel! Dan zorgen wij voor interessante gesprekspartners aan uw tafel.

De uitdaging

Het is de bedoeling om in deze bijeenkomst de basis te leggen voor het in de praktijk brengen van de oplossingen die op tafel komen. Tijdens twee brainstormrondes krijgt u met de andere deelnemers de tijd om creatieve oplossingen te bedenken, verbindingen te leggen, coalities te smeden en de eerste contouren van een aanpak te schetsen. In ronde drie pitcht u gezamenlijk het beste idee van uw tafel. 

De uitwerking

In vervolg op deze bijeenkomst krijgt u de kans om in een tijdsbestek van een aantal weken uw idee verder uit te werken tot een concreet projectvoorstel samen met uw coalitiepartners. Ook kunt u nog nieuwe coalitiepartners benaderen. Alle nodige faciliteiten worden geboden en beleidsadviseurs van provincie Flevoland staan paraat om u te assisteren. Zo zetten we de opbrengst direct om in actie!

De praktijk

Samen met u gaan we experimenteren door te doen! Door oplossingen te testen in de praktijk en waar mogelijk ook elders op te schalen. In een vervolgbijeenkomst begin maart worden de beste projecten geselecteerd die vervolgens in de praktijk worden gebracht. De provincie biedt niet alleen de hiertoe benodigde experimenteerruimte maar speelt ook een actieve rol in het omzetten van ideeën en ambities in de praktijk. Deze challenge levert u niet alleen mooie contacten op voor samenwerking maar ook kansen voor ontwikkeling en uitvoering. Marktpartijen proberen nieuwe ideeën uit, overheden spelen in op de mobiliteitsbehoeften in de regio en kennisinstellingen halen nieuwe inzichten op. Dus ga met ons de uitdaging aan!

Programma

Bekijk het volledige programma met een beschrijving van de thema’s.

Aanmelden

U kunt zich tot 24 januari 2019 aanmelden via beleidsondersteuningRE@flevoland.nl. Wilt u bij aanmelding doorgeven welk onderwerp uw voorkeur heeft? Ook als u een eigen onderwerp in wilt brengen, horen wij dit graag. Graag tot ziens op 31 januari 2019!