Flevoland Mobility Lab

Bedrijven, overheden en kennisinstellingen hebben op 31 januari 2019 tijdens de Flevoland Mobility Lab nagedacht over haalbare mobiliteitsoplossingen voor de uitdagingen waar we als Flevoland voor staan, te weten:

Flevoland Mobility Lab heeft tot nu toe al 12 concrete projectideeën opgeleverd. Deze kunnen in de komende 4 weken worden uitgewerkt in een projectvoorstel.

De uitwerking

Heeft u een projectidee ingediend? Dan heeft u van 1 tot en met 28 februari 2019 de tijd om uw idee verder uit te werken tot een concreet projectvoorstel samen met uw coalitiepartners. Ook kunt u nieuwe coalitiepartners benaderen. Alle nodige faciliteiten worden geboden en beleidsadviseurs van provincie Flevoland staan paraat om u te assisteren. Zo zetten we de opbrengst direct om in actie! Het format voor het projectvoorstel kunt u downloaden: PvA Flevoland Mobility Lab (docx, 26 kB). U kunt uw projectvoorstel mailen aan beleidsondersteuningRE@flevoland.nl.

De praktijk

Samen met u gaan we experimenteren door te doen! Door oplossingen te testen in de praktijk en waar mogelijk ook elders op te schalen. In een vervolgbijeenkomst op 7 maart 2019 zijn de beste projecten geselecteerd.