Hogering-Neonweg

19 mei 2020 - 1 jan 2021

Wat we gaan doen

Waar

Kruispunt Neonweg-Hogering (N702)

Wanneer

Dinsdag 2 juni om 20.00 uur tot en met december 2020

Hinder

Omleidingsroute en extra reistijd

Reisinformatie

Vanaf dinsdag 2 juni 2020 om 20.00 uur is het kruispunt van de Neonweg met de Hogering dicht. Dat betekent dat u vanaf de Neonweg niet meer rechtstreeks de Hogering op kunt rijden of kunt oversteken naar de Herman Gorterweg. Ook vanaf de Hogering is de afslag naar de Neonweg dicht. U kunt nog wel van de Hogering naar de Herman Gorterweg en omgekeerd; dit kruispunt blijft open. Tijdens de afsluiting wordt een omleidingsroute voor verkeer naar industrieterrein Hogekant ingesteld, via de Argonweg en Audioweg. Vanaf de Audioweg tot aan de busbaan geldt er tweerichtingsverkeer. Na de busbaan is er vanuit veiligheidsredenen éénrichtingsverkeer ingesteld tot aan het recyclingperron. Deze route levert buiten de spits minder dan 2 minuten extra reistijd op.

Werkzaamheden

De afsluiting is het gevolg van het aanbrengen van voorbelasting. Dit is nodig om te voorkomen dat de nieuw aan te leggen parallelrijbaan in de toekomst verzakt. Deze voorbelasting, in de vorm van bigbags (kunststof zakken) gevuld met zand en een zandpakket, moet minimaal 6 maanden blijven liggen. Om de voorbelasting te kunnen aanbrengen, wordt op dinsdag 2 juni 2020 om 20.00 uur gestart met het ombouwen van het kruispunt Hogering-Neonweg. Deze nacht worden de verkeerslichten en rijstroken aangepast. Het ombouwen van het kruispunt duurt één nacht (van 20.00 tot 06.00 uur). In deze nacht is ook de Hogering zelf dicht voor het verkeer. Een omleidingsroute wordt dan ingesteld. Na het ombouwen van het kruispunt wordt gestart met het aanbrengen van de voorbelasting. De Hogering zelf gaat dan weer open, de Neonweg blijft afgesloten. Na de voorbelastingsperiode, die tot en met het einde van het jaar duurt, wordt gestart met de bouw van de tunnelbak op dit kruispunt. Ook dat zal hinder voor het verkeer opleveren. Meer informatie over het project verbreding Hogering Almere leest u op de de dossierpagina.