Oostervaart

9 nov 2020 - 20 mrt 2021

Van maandag 9 november 2020 tot medio maart 2021 vindt er onderhoud plaats aan de oevers van de Oostervaart bij Lelystad. Uit een technische inspectie is gebleken dat de oeverbescherming niet meer voldoet aan de eisen. De werkzaamheden voor de oeverbescherming worden uitgevoerd langs de Oostervaart vanaf het Gelderse Diep tot aan de Steenstraat/Edelhertweg. De werkzaamheden worden zowel aan de oostkant als aan de westkant uitgevoerd.

Planning

Op 9 november starten we met de herstelwerkzaamheden van de oevers. De werkzaamheden duren tot halverwege maart 2021. Om de overlast te beperken, voeren we zoveel mogelijk werkzaamheden vanaf het water uit.

Werkzaamheden

De staat van onderhoud van de betonnen en houten oeverbeschoeiing is matig tot slecht. Sommige ankers zijn gebroken en op veel punten zijn de gordingen (de horizontale balk die zich boven het water bevindt) los. Daardoor wijkt de damwand en is op enkele plaatsen de grond achter de wand weggespoeld met mogelijk grote gevolgen voor de scheepvaart en aangrenzende terreinen. De houten en betonnen damwanden, ook wel beschoeiing genoemd, worden vervangen of gerepareerd. Om de oevers te verbeteren, wordt de houten beschoeiing deels vervangen door een glooiende oever van breuksteen met een onderwaterbeschoeiing. Bij de delen met een betonnen damwand wordt de grond erachter ontgraven om deze te ontlasten en wordt de damwand met een houten gording verstevigd. Op deze wijze ontstaat er een duurzame oever. Op de delen waar de betonnen damwand nog voldoende is, wordt deze gerenoveerd. Op een aantal delen worden stalen damwanden geplaatst en op enkele plekken worden uittreedplaatsen voor dieren gerealiseerd. De vrijkomende grond wordt deels verwerkt binnen het ontwerp om de oevers te verstevigen.