N711 Rotonde Kamperhoekweg - Visvijverweg

1 apr 2023 - 1 mei 2023

Wat we gaan doen

In het voorjaar van 2023 gaat de provincie Flevoland groot onderhoud uitvoeren aan de rotonde N711 Kamperhoekweg / Visvijverweg. De huidige asfaltverharding vertoont gebreken en moet daarom worden vervangen. De renovatiewerkzaamheden aan de rotonde duren ongeveer drie weken. Tijdens de werkzaamheden is de rotonde volledig afgesloten, net als de op- en afrit van de A6. Er geldt een omleidingsroute voor het verkeer. 

Waar

De rotonde N711 Kamperhoekweg-Visvijverweg

Wanneer

In het voorjaar van 2023.

Hinder

Omleidingsroute.

Reisinformatie

Tijdens de afsluiting wordt het doorgaande verkeer vanuit en naar de richting de Noordoostpolder/Friesland/- Groningen omgeleid via de N307 Overijsselseweg naar de op-/afritten van rijksweg A6 bij Lelystad Noord. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven. Vanuit Dronten kan men ook via de N307 Hanzeweg-N50 van en naar de Noordoostpolder rijden. De parallelweg op de Ketelbrug is niet beschikbaar als omleidingsroute. Deze weg is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de rotonde alleen bestemd voor landbouwverkeer, (brom)fietsverkeer, calamiteitenverkeer en de bussen van het openbaar vervoer. Verkeersregelaars zien er op toe dat alleen het genoemde bestemmingsverkeer gebruik gaat maken van de parallelweg. Niet bestemmingsverkeer wordt bij de kruising Beverweg/Ketelmeerdijk /Visvijverweg en bij de kruising Abtsweg/Ketelmeerdijk tegengehouden en teruggestuurd door de verkeersregelaars.

Werkzaamheden

Deze rotonde voldoet nu niet aan de nieuwste landelijke ontwerprichtlijnen als het gaat om vormgeving, inrichting en veiligheid. Een ingrijpende renovatie is daarom nodig. De rotonde wordt dan ook grotendeels opnieuw aangelegd. In hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • De volledige asfaltconstructie van de huidige rotonde en aansluitingen van de Kamperhoekweg en de Visvijverweg wordt vervangen door een nieuwe asfaltconstructie van 4 lagen asfalt.
  • Er wordt een overrijdbare strook in het midden van de rotonde aangelegd voor verkeer dat te lang is om over de rijbaan van de rotonde te kunnen rijden. De overrijdbare strook wordt breder dan de huidige asfaltstrook waardoor de zowel de fundering als de asfaltverharding van de rotonde en de aansluitingen van de Kamperhoekweg en Vijsvijverweg op de rotonde hier en daar verbreed moet worden.
  • De fietsoversteken in de aansluitingen van de Kamperhoekweg worden verlegd, zodat ze op de in de richtlijnen voorgeschreven afstand van de rotonde komen te liggen. Hierdoor is het nodig om ook de zogeheten opvangfietspaden fietspaden langs de Visvijverweg die op deze fietsoversteken aansluiten, te verleggen. Deze paden krijgen een verharding van cementbeton in plaats van asfaltbeton.
  • De bestratingen in de verkeergeleiders in de aansluitingen van de Kamperhoekweg en de Visvijverweg worden vervangen door een betonverharding.
  • Langs de buitenkant van de rotonde wordt een betonstrook aangelegd en in de bochten worden betonbanden mee gestort. Betonbanden voorkomen schade in de bermen door verkeer dat bochten afsnijdt of te ruim neemt.
  • Het midden eiland van de rotonde wordt opnieuw ingericht.
  • De aansluiting van de Kamperhoekweg op rotonde aan de zijde van Swifterbant wordt verbreed om in de toekomst, wanneer het gedeelte Kamperhoekweg tussen de Swifterringweg en de rotonde “Visvijverweg” moet worden verbreed, goed te kunnen aansluiten op de rotonde. Hierdoor moet zowel de haltekom, de busperrons als de voetpaden naar de busperrons worden opgebroken en op een andere locatie opnieuw worden aangelegd.