Leemringweg

16 mrt 2020 - 26 jun 2020

Wat we gaan doen

Waar

Leemringweg (N719) vanaf de rotonde bij Kraggenburg (blijft open) tot de bebouwde kom van Marknesse.

Wanneer

Maandag 16 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020.

Hinder

Omleidingsroute en extra reistijd.

Reisinformatie autoverkeer

Het traject van de fase waar op dat moment aan gewerkt wordt is dicht. De andere twee delen (fases) van de Leemringweg zijn dan open voor bestemmingsverkeer zoals bewoners en leveranciers. Het doorgaande verkeer tussen Marknesse en Kraggenburg rijdt tijdens de hele uitvoeringsperiode om via de N331 Vollenhoverweg en de N352 Repelweg/Kraggenburgerweg.

Reisinformatie (brom) fietsers

Tijdens fase 1 is het fietspad dicht in verband met de aanleg van de paddentunnels, die ook in/onder het fietspad komen te liggen. Tijdens fase 2 en 3 is ons uitgangspunt om het fietspad open te houden. Het kan wel zijn dat, tijdens werk aan de kruisingen, het niet mogelijk is om over te steken naar één van de zijwegen. Dit wordt dan met borden aangekondigd.

Reisinformatie openbaar vervoer

Bus 71 van Emmeloord naar Zwolle rijdt tijdens de werkzaamheden om: de bus rijdt rechtstreeks van Marknesse naar Vollenhove. Reizigers van en naar Kraggenburg krijgen via een pendelbus aansluiting op de reguliere bus. De volgende haltes worden door de pendelbus bediend: Paardenweg, Voorster sluis, Voorsterweg, Repelweg. De exacte haltetijden van de pendel bus worden circa twee weken van te voren bekend en zijn te bekijken via www.connexxion.nl. De volgende haltes komen de gehele periode te vervallen:

 • Marknesse busstation
 • Breestraat
 • Leemringweg
 • Mammouthweg
 • Picknickplaats
 • De Voorst
 • Kraggenburg busstation

Planning en fasering

De werkzaamheden worden uitgevoerd in drie fases, in het voorjaar van 2020. De start van het werk is op 16 maart en duurt tot 26 juni. In totaal zal het werk zo’n 15 weken in beslag nemen. In verband met de bereikbaarheid van bewoners en verschillende (recreatie)bedrijven aan de Leemringweg worden de werkzaamheden gefaseerd. De fasering is op dit moment als volgt uitgedacht:

Fase 1

Van maandag 16 maart 2020 tot en met zondag 16 april 2020. Het traject loopt van rotonde Kraggenbrug tot De Voorst.

Fase 2

Van maandag 27 april 2020 tot en met zondag 30 mei 2020. Het traject loopt van Netl (hoofdingang) tot de bebouwde kom Marknesse.

Fase 3

Van maandag 1 juni 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. Het traject loopt van De Voorst tot aan Netl (hoofdingang).

Werkzaamheden

 • De weg wordt verbreed zodat het voldoet aan het huidige standaard profiel van een provinciale weg. De nieuwe breedte van de weg wordt 7,30 meter. De extra ruimte wordt gebruikt om naast de kantstreep (buiten de rijstrook) ribbelstroken en glasbollen aan te brengen. Dit verhoogt de veiligheid op de weg: het geeft bestuurders extra ruimte om terug te sturen wanneer ze per ongeluk over de kantstreep komen.
 • Het asfalt is versleten en toe aan vervanging. De volledige deklaag (bovenste asfaltlaag) wordt vervangen. Daarnaast repareren we op verschillende plekken ook de onderlaag.
 • De leuning op de brug over de Enservaart voldoet niet meer aan de verkeersveiligheidseisen van tegenwoordig. Tijdens de werkzaamheden wordt de huidige leuning vervangen door een leuning met een zogenaamde voertuigkerende werking.
 • Jaarlijks vindt in het voorjaar de paddentrek plaats waarbij duizenden padden de Leemringweg oversteken (van noord naar zuid). Om dit te faciliteren worden vier paddentunnels onder de Leemringweg aangelegd. De locaties zijn in samenspraak met Natuurmonumenten bepaald en liggen tussen Leemringweg 22 en de rotonde bij Kraggenburg.